Can an toàn đựng hóa chất dễ cháy

JUSTRITE 7150150 Can an toàn phân phối chất lỏng dễ cháy 19L

JUSTRITE 7150150 Can an toàn phân phối chất lỏng dễ cháy 19L

Kích thước: 429mm H x 298mm OD

Model: 7150150

SYSBEL WA8109300 Thung rac dung chat thai de chay 38L

SYSBEL WA8109300 Thung rac dung chat thai de chay 38L

Kích thước: 35x46 DxH(cm)

Model: WA8109300

JUSTRITE 7225120 Can an toàn đựng hóa chất dễ cháy 9.5L

JUSTRITE 7225120 Can an toàn đựng hóa chất dễ cháy 9.5L

Kích thước: 305mm H x 298mm OD

Model: 7225120

JUSTRITE 7220120 Can an toàn đựng hóa chất dễ cháy, 7,6L

JUSTRITE 7220120 Can an toàn đựng hóa chất dễ cháy, 7,6L

Kích thước: 337mm H x 241mm OD

Model: 7220120

JUSTRITE 7210120 Can an toàn đựng hóa chất dễ cháy 3.8L

JUSTRITE 7210120 Can an toàn đựng hóa chất dễ cháy 3.8L

Kích thước: 267mm H x 241mm OD

Model: 7210120

JUSTRITE 14261 Can đựng hóa chất ăn mòn, chống cháy

JUSTRITE 14261 Can đựng hóa chất ăn mòn, chống cháy

Kích thước: 362mmHx273mmOD

Model: 14261

JUSTRITE 10375 Can an toàn chia nhỏ hóa chất dễ cháy, 1Gal/4L

JUSTRITE 10375 Can an toàn chia nhỏ hóa chất dễ cháy, 1Gal/4L

Kích thước: 114Hx238OD (mm) 

Model: 10375

JUSTRITE 10471 Can an toàn chia nhỏ hóa chất dễ cháy, 1L

JUSTRITE 10471 Can an toàn chia nhỏ hóa chất dễ cháy, 1L

Kích thước: 191mmHx238mmOD

Model: 10471

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED