Máy sấy phun, máy đông khô, máy cô chân không, hệ thống trích ly CO2 siêu tới hạn

Máy tạo vi bọt khí nano

Máy tạo vi bọt khí nano

Model: NanoBubble-2

Máy tạo vi bọt khí nano

Máy tạo vi bọt khí nano

Model: NanoBubble-1

Thiết bị sấy phun loại công suất 10L/giờ

Thiết bị sấy phun loại công suất 10L/giờ

Công suất: 10L/giờ

Model: PSD-10

Thiết bị sấy phun loại công suất 5L/giờ

Thiết bị sấy phun loại công suất 5L/giờ

Công suất 5L/giờ

Model: PSD-5

Thiết bị sấy phun loại công suất 5L/giờ

Thiết bị sấy phun loại công suất 5L/giờ

Công suất 5L/giờ

Model: Spay Dryer-Pilot5Lh

Thiết bị sấy phun 2 lít/giờ

Thiết bị sấy phun 2 lít/giờ

Công suất 2L/giờ

Model: Spray dryer-Lab2Lh

Thiết bị sấy đông khô loại nhỏ trong phòng thí nghiệm

Thiết bị sấy đông khô loại nhỏ trong phòng thí nghiệm

Diện tích sấy khô: 0.12 m2

Model: Freeze Dryer -Lab

Hệ thống sấy đông khô loại nhỡ

Hệ thống sấy đông khô loại nhỡ

Diện tích bề mặt sây: 0.3m2

Model: Freeze Dryer-Pilot

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED