Pallet chống tràn dầu, hóa chất

Pallet hộp thành cao

Pallet hộp thành cao

Model: BluePC-1200-W

ROMOLD BB4 Pallet chống tràn cho 2 IBC

ROMOLD BB4 Pallet chống tràn cho 2 IBC

Có thể tích chứa: 1150 lít

Model: BB4

ROMOLD BB2 Pallet chống tràn cho 2 IBC 1000 lít

ROMOLD BB2 Pallet chống tràn cho 2 IBC 1000 lít

Có thể chứa tràn 1140 lít

Model: BB2

ROMOLD BB1 Pallet chống tràn IBC 1000 lít

ROMOLD BB1 Pallet chống tràn IBC 1000 lít

Có thể chứa 1100 lít

Model: BB1

BLUEZEIZ BlueIBC-1000 Pallet chống tràn dùng cho IBC

BLUEZEIZ BlueIBC-1000 Pallet chống tràn dùng cho IBC

Có thể chứa 1000 lít

Model: BlueIBC-1000

SYSBEL SPP001 Dốc dùng cho pallet chống tràn

SYSBEL SPP001 Dốc dùng cho pallet chống tràn

120*80*30(L*W*H/CM)

Model: SPP001

SYSBEL SPP102 Pallet chống tràn dầu, hóa chất 2 thùng phi

SYSBEL SPP102 Pallet chống tràn dầu, hóa chất 2 thùng phi

Kích thước: 1300*660*300(mm)

Model: SPP102

SYSBEL SPP104 Pallet chống tràn dầu, hóa chất cho 4 thùng phi

SYSBEL SPP104 Pallet chống tràn dầu, hóa chất cho 4 thùng phi

Kích thước: 130L x 128W x 30H, cm

Model: SPP104

JUSTRITE 28635 Pallet chống tràn dầu, hóa chất 4 thùng phi

JUSTRITE 28635 Pallet chống tràn dầu, hóa chất 4 thùng phi

Kích thước: 1245x1245x260(mm)

Model: 28635

BLUEZEIZ BlueSP-4D Pallet chống tràn 4 thùng phi 1320x1300x300mm

BLUEZEIZ BlueSP-4D Pallet chống tràn 4 thùng phi 1320x1300x300mm

Kích thước: 1320x1300x300(mm)

Model: BlueSP-4D

BLUEZEIZ BlueSP-2D Pallet chống tràn 2 thùng phi

BLUEZEIZ BlueSP-2D Pallet chống tràn 2 thùng phi

Kích thước: 1320x680x300 mm

Model: BlueSP-2D

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED