Bluezeiz

Bluezeiz

BLUEZEIZ BlueEDFH-1200 Tủ hút khí độc cho đào tạo, giảng dạy

BLUEZEIZ BlueEDFH-1200 Tủ hút khí độc cho đào tạo, giảng dạy

Dài: 1,2m, quan sát 4 mặt

Model: BlueEDFH-1200

BLUEZEIZ BlueIBC-1000 Pallet chống tràn dùng cho IBC

BLUEZEIZ BlueIBC-1000 Pallet chống tràn dùng cho IBC

Có thể chứa 1000 lít

Model: BlueIBC-1000

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED