Bluezeiz

Bluezeiz

Tủ đựng hóa chất dễ cháy BLUEZEIZ BlueFC-90G

Tủ đựng hóa chất dễ cháy BLUEZEIZ BlueFC-90G

Kích thước: 1650X1090X860 mm

Model: BlueFC-90G

Tủ đựng hóa chất chống cháy BLUEZEIZ BlueFC-60G

Tủ đựng hóa chất chống cháy BLUEZEIZ BlueFC-60G

Kích thước: 1650x860x860 mm

Model: BlueFC-60G

BLUEZEIZ BlueFC-110G Tủ đựng hóa chất dễ cháy

BLUEZEIZ BlueFC-110G Tủ đựng hóa chất dễ cháy

Kích thước: 1650X1500X860 mm

Model: BlueFC-110G

BLUEZEIZ BlueFC-45G Tủ đựng hóa chất chống cháy

BLUEZEIZ BlueFC-45G Tủ đựng hóa chất chống cháy

Kích thước: 1650x1090x450mm

Model: BlueFC-45G

BLUEZEIZ BlueFC-30G Tủ đựng hóa chất dễ cháy

BLUEZEIZ BlueFC-30G Tủ đựng hóa chất dễ cháy

Kích thước: 1120x1090x460mm

Model: BlueFC-30G

BLUEZEIZ BlueSD-1D Pallet chống tràn loại 1 phi

BLUEZEIZ BlueSD-1D Pallet chống tràn loại 1 phi

Kích thước: 680*680*150mm, 45L

Model: BlueSD-1D

Bluezeiz BlueFH-1200SS Plus Tủ hút khí độc

Bluezeiz BlueFH-1200SS Plus Tủ hút khí độc

Hiển thị tốc độ gió, nâng hạ động cơ

Model: BlueFH-1200SS Plus

BLUEZEIZ BlueFH-2400SS Tủ hút khí độc 2.4m

BLUEZEIZ BlueFH-2400SS Tủ hút khí độc 2.4m

2.4m, van gió điện tử lưu lượng

Model: BlueFH-2400SS

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED