Thiết bị lọc trong công nghiệp và thí nghiệm

Máy lọc ép bùn thải

Máy lọc ép bùn thải

Model: BlueFB-Lab

Máy lọc khung bản, phi 300mm

Máy lọc khung bản, phi 300mm

Model: BluePFF-300SUS316

Hệ thống lọc giấm

Hệ thống lọc giấm

Model: Blue-FF 1000

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED