Quạt thổi dùng trong công nghiệp

GAST R3105-12 Quạt thổi chống cháy nổ dùng cho dây truyền công nghiệp

GAST R3105-12 Quạt thổi chống cháy nổ dùng cho dây truyền công nghiệp

Động cơ chống cháy nổ thuộc nhóm 1,2, cho phép sử dụng trong môi trường cháy nổ nhóm D

Model: R3105

Dây chuyền sản xuất nước cam ép

Thiết bị chiết rót, đóng nắp chai, dán nhãn, in date

Máy xoắn nắp chai tự động

Máy xoắn nắp chai tự động

Model: Capping Machine

Bàn sắp xếp chai

Bàn sắp xếp chai

Model: Bottle unscrambler

Máy đóng gói trà túi lọc có kẹp chỉ

Máy đóng gói trà túi lọc có kẹp chỉ

Model: T20 Teabag Packing Machine

Thiết bị lọc trong công nghiệp và thí nghiệm

Hệ thống lọc giấm

Hệ thống lọc giấm

Model: Blue-FF 1000

Máy lọc khung bản, phi 300mm

Máy lọc khung bản, phi 300mm

Model: BluePFF-300SUS316

Máy lọc ép bùn thải

Máy lọc ép bùn thải

Model: BlueFB-Lab

Máy sấy phun, máy đông khô, máy cô chân không, hệ thống trích ly CO2 siêu tới hạn

Hệ thống sấy đông khô loại nhỡ

Hệ thống sấy đông khô loại nhỡ

Diện tích bề mặt sây: 0.3m2

Model: Freeze Dryer-Pilot

Thiết bị sấy đông khô loại nhỏ trong phòng thí nghiệm

Thiết bị sấy đông khô loại nhỏ trong phòng thí nghiệm

Diện tích sấy khô: 0.12 m2

Model: Freeze Dryer -Lab

Thiết bị sấy phun 2 lít/giờ

Thiết bị sấy phun 2 lít/giờ

Công suất 2L/giờ

Model: Spray dryer-Lab2Lh

Thiết bị sấy phun loại công suất 5L/giờ

Thiết bị sấy phun loại công suất 5L/giờ

Công suất 5L/giờ

Model: Spay Dryer-Pilot5Lh

Thiết bị sấy phun loại công suất 5L/giờ

Thiết bị sấy phun loại công suất 5L/giờ

Công suất 5L/giờ

Model: PSD-5

Thiết bị sấy phun loại công suất 10L/giờ

Thiết bị sấy phun loại công suất 10L/giờ

Công suất: 10L/giờ

Model: PSD-10

Máy tạo vi bọt khí nano

Máy tạo vi bọt khí nano

Model: NanoBubble-1

Máy tạo vi bọt khí nano

Máy tạo vi bọt khí nano

Model: NanoBubble-2

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED