Justrite

Justrite

JUSTRITE 7150150 Can an toàn phân phối chất lỏng dễ cháy 19L

JUSTRITE 7150150 Can an toàn phân phối chất lỏng dễ cháy 19L

Kích thước: 429mm H x 298mm OD

Model: 7150150

JUSTRITE 7225120 Can an toàn đựng hóa chất dễ cháy 9.5L

JUSTRITE 7225120 Can an toàn đựng hóa chất dễ cháy 9.5L

Kích thước: 305mm H x 298mm OD

Model: 7225120

JUSTRITE 7220120 Can an toàn đựng hóa chất dễ cháy, 7,6L

JUSTRITE 7220120 Can an toàn đựng hóa chất dễ cháy, 7,6L

Kích thước: 337mm H x 241mm OD

Model: 7220120

JUSTRITE 7210120 Can an toàn đựng hóa chất dễ cháy 3.8L

JUSTRITE 7210120 Can an toàn đựng hóa chất dễ cháy 3.8L

Kích thước: 267mm H x 241mm OD

Model: 7210120

JUSTRITE 28635 Pallet chống tràn dầu, hóa chất 4 thùng phi

JUSTRITE 28635 Pallet chống tràn dầu, hóa chất 4 thùng phi

Kích thước: 1245x1245x260(mm)

Model: 28635

JUSTRITE 14261 Can đựng hóa chất ăn mòn, chống cháy

JUSTRITE 14261 Can đựng hóa chất ăn mòn, chống cháy

Kích thước: 362mmHx273mmOD

Model: 14261

JUSTRITE 10375 Can an toàn chia nhỏ hóa chất dễ cháy, 1Gal/4L

JUSTRITE 10375 Can an toàn chia nhỏ hóa chất dễ cháy, 1Gal/4L

Kích thước: 114Hx238OD (mm) 

Model: 10375

JUSTRITE 10471 Can an toàn chia nhỏ hóa chất dễ cháy, 1L

JUSTRITE 10471 Can an toàn chia nhỏ hóa chất dễ cháy, 1L

Kích thước: 191mmHx238mmOD

Model: 10471

Xem trang 1 | 2
THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED