Nhãn hiệu khác

Nhãn hiệu khác

Hệ thống lọc giấm

Hệ thống lọc giấm

Model: Blue-FF 1000

Máy tạo vi bọt khí nano

Máy tạo vi bọt khí nano

Model: NanoBubble-2

Máy tạo vi bọt khí nano

Máy tạo vi bọt khí nano

Model: NanoBubble-1

Thiết bị sấy phun loại công suất 10L/giờ

Thiết bị sấy phun loại công suất 10L/giờ

Công suất: 10L/giờ

Model: Spay Dryer-Pilot10Lh

Thiết bị sấy phun loại công suất 5L/giờ

Thiết bị sấy phun loại công suất 5L/giờ

Công suất 5L/giờ

Model: Spay Dryer-Pilot5Lh

Thiết bị sấy phun loại công suất 5L/giờ

Thiết bị sấy phun loại công suất 5L/giờ

Công suất 5L/giờ

Model: Spay Dryer-Pilot5Lh

Thiết bị sấy phun 2 lít/giờ

Thiết bị sấy phun 2 lít/giờ

Công suất 2L/giờ

Model: Spray dryer-Lab2Lh

Thiết bị sấy đông khô loại nhỏ trong phòng thí nghiệm

Thiết bị sấy đông khô loại nhỏ trong phòng thí nghiệm

Diện tích sấy khô: 0.12 m2

Model: Freeze Dryer -Lab

Hệ thống sấy đông khô loại nhỡ

Hệ thống sấy đông khô loại nhỡ

Diện tích bề mặt sây: 0.3m2

Model: Freeze Dryer-Pilot

Xem trang 1 | 2
THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED