Nhãn hiệu khác

Nhãn hiệu khác

Máy đóng gói trà túi lọc có kẹp chỉ

Máy đóng gói trà túi lọc có kẹp chỉ

Model: T20 Teabag Packing Machine

Bàn sắp xếp chai

Bàn sắp xếp chai

Model: Bottle unscrambler

Máy xoắn nắp chai tự động

Máy xoắn nắp chai tự động

Model: Capping Machine

Xem trang 1 | 2 | 3
THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED