Romold

Romold

ROMOLD BB4 Pallet chống tràn cho 2 IBC

ROMOLD BB4 Pallet chống tràn cho 2 IBC

Có thể tích chứa: 1150 lít

Model: BB4

ROMOLD BB2 Pallet chống tràn cho 2 IBC 1000 lít

ROMOLD BB2 Pallet chống tràn cho 2 IBC 1000 lít

Có thể chứa tràn 1140 lít

Model: BB2

ROMOLD BB1 Pallet chống tràn IBC 1000 lít

ROMOLD BB1 Pallet chống tràn IBC 1000 lít

Có thể chứa 1100 lít

Model: BB1

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED