Sản xuất bởi TXP

Sản xuất bởi TXP

Giá để điện thoại

Giá để điện thoại

Model: MPBench-1200

Bàn chống tĩnh điện

Bàn chống tĩnh điện

Model: ASB-1500

TXP Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

TXP Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

Kích thước: 1200*550*2100 mm

Model: CC-1200SS

TXP CC-1200ST Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

TXP CC-1200ST Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

Kích thước: 1200*550*2100 mm

Model: CC-1200ST

TXP Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm có hút mùi

TXP Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm có hút mùi

Kích thước:1000Rx550Sx1800C/mm

Model: CC-1000ST

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED