Tủ đựng hóa chất có hút mùi

TXP Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

TXP Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

Kích thước: 1200*550*2100 mm

Model: CC-1200SS

TXP CC-1200ST Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

TXP CC-1200ST Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

Kích thước: 1200*550*2100 mm

Model: CC-1200ST

TXP Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm có hút mùi

TXP Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm có hút mùi

Kích thước:1000Rx550Sx1800C/mm

Model: CC-1000ST

BLUEZEIZ BlueFC-60G Tủ đựng hóa chất dễ cháy  60Gal/227L

BLUEZEIZ BlueFC-60G Tủ đựng hóa chất dễ cháy 60Gal/227L

Kích thước: 1650x860x860mm

Model: BlueFC-60G

BLUEZEIZ BlueFC-45G Tủ đựng hóa chất dễ cháy 45Gal/170L

BLUEZEIZ BlueFC-45G Tủ đựng hóa chất dễ cháy 45Gal/170L

Kích thước: 1650x1090x450mm

Model: BlueFC-45G

BLUEZEIZ BlueFC-30G Tủ đựng hóa chất chống cháy 30Gal/114L

BLUEZEIZ BlueFC-30G Tủ đựng hóa chất chống cháy 30Gal/114L

Kích thước: 1120x1090x460mm

Model: BlueFC-30G

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED