Tủ đựng hóa chất dễ cháy, ăn mòn

Tủ đựng hóa chất dễ cháy BLUEZEIZ BlueFC-90G

Tủ đựng hóa chất dễ cháy BLUEZEIZ BlueFC-90G

Kích thước: 1650X1090X860 mm

Model: BlueFC-90G

Tủ đựng hóa chất chống cháy BLUEZEIZ BlueFC-60G

Tủ đựng hóa chất chống cháy BLUEZEIZ BlueFC-60G

Kích thước: 1650x860x860 mm

Model: BlueFC-60G

BLUEZEIZ BlueFC-110G Tủ đựng hóa chất dễ cháy

BLUEZEIZ BlueFC-110G Tủ đựng hóa chất dễ cháy

Kích thước: 1650X1500X860 mm

Model: BlueFC-110G

BLUEZEIZ BlueFC-45G Tủ đựng hóa chất chống cháy

BLUEZEIZ BlueFC-45G Tủ đựng hóa chất chống cháy

Kích thước: 1650x1090x450mm

Model: BlueFC-45G

BLUEZEIZ BlueFC-30G Tủ đựng hóa chất dễ cháy

BLUEZEIZ BlueFC-30G Tủ đựng hóa chất dễ cháy

Kích thước: 1120x1090x460mm

Model: BlueFC-30G

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED