Tủ hút khí độc

Hộp trung chuyển đồ phòng sạch Passbox 500x500x500mm

Hộp trung chuyển đồ phòng sạch Passbox 500x500x500mm

Kích thước ngoài: 500x500x500mm

Model: BluePB-555

Pass box  - hộp trung chuyển đồ phòng sạch 800x800x800mm

Pass box - hộp trung chuyển đồ phòng sạch 800x800x800mm

Kích thước ngoài: 800x800x800mm

Model: BluePB-888

Pass box  - hộp trung chuyển đồ phòng sạch 600x600x600mm

Pass box - hộp trung chuyển đồ phòng sạch 600x600x600mm

Kích thước ngoài: 600x600x600mm

Model: BluePB-666

Bluezeiz BlueFH-1200SS Plus Tủ hút khí độc

Bluezeiz BlueFH-1200SS Plus Tủ hút khí độc

Hiển thị tốc độ gió, nâng hạ động cơ

Model: BlueFH-1200SS Plus

BLUEZEIZ BlueFH-2400SS Tủ hút khí độc 2.4m

BLUEZEIZ BlueFH-2400SS Tủ hút khí độc 2.4m

2.4m, van gió điện tử lưu lượng

Model: BlueFH-2400SS

BLUEZEIZ BlueEDFH-1200 Tủ hút khí độc cho đào tạo, giảng dạy

BLUEZEIZ BlueEDFH-1200 Tủ hút khí độc cho đào tạo, giảng dạy

Dài: 1,2m, quan sát 4 mặt

Model: BlueEDFH-1200

AIR SCIENCE EDU-M-60 Tủ hút khí độc dùng cho giảng dạy, đào tạo

AIR SCIENCE EDU-M-60 Tủ hút khí độc dùng cho giảng dạy, đào tạo

Kích thước: 1500 x 724 x 1968 mm

Model: EDU-M-60

AIR SCIENCE EDU-M-48 Tủ hút khí độc dùng cho giảng dạy, đào tạo

AIR SCIENCE EDU-M-48 Tủ hút khí độc dùng cho giảng dạy, đào tạo

Kích thước: 1250 x 724 x 1968 mm

Model: EDU-M-48

AIR SCIENCE P5-24 Tủ hút khí độc không đường ống

AIR SCIENCE P5-24 Tủ hút khí độc không đường ống

Kích thước ngoài: 610 x 676 x 781mm

Model: P5-24

AIR SCIENCE P5-48-XT Tủ hút khí độc không đường ống

AIR SCIENCE P5-48-XT Tủ hút khí độc không đường ống

Kích thước: 1219 x 676 x 781mm 

Model: P5-48-XT

AIR SCIENCE P5-36-XT Tủ hút khí độc không đường ống

AIR SCIENCE P5-36-XT Tủ hút khí độc không đường ống

Kích thước ngoài: 914 x 676 x 781mm

Model: P5-36-XT

BLUEZEIZ Blue-1S250 Quạt chịu axit, hóa chất ăn mòn, 1,1KW

BLUEZEIZ Blue-1S250 Quạt chịu axit, hóa chất ăn mòn, 1,1KW

1400 V/phút, ID/OD: 250mm

Model: Blue-1S250

BLUEZEIZ Blue-2S250 Quạt chịu axit, hóa chất ăn mòn, 1,1 KW

BLUEZEIZ Blue-2S250 Quạt chịu axit, hóa chất ăn mòn, 1,1 KW

2400 V/phút, ID/OD: 250mm

Model: Blue-2S250

BLUEZEIZ BlueFH-1800SS Tủ hút khí độc, 1,8m

BLUEZEIZ BlueFH-1800SS Tủ hút khí độc, 1,8m

Điều khiển MB220, nâng cửa thủ công

Model: BlueFH-1800SS

BLUEZEIZ BlueFH-1500SS Tủ hút khí độc, 1.5m

BLUEZEIZ BlueFH-1500SS Tủ hút khí độc, 1.5m

Điều khiển MB220, nâng kính thủ công

Model: BlueFH-1500SS

BLUEZEIZ BlueFH-1200SS Tủ hút khí độc, 1,2m

BLUEZEIZ BlueFH-1200SS Tủ hút khí độc, 1,2m

Điều khiển MB220, nâng kính thủ công

Model: BlueFH-1200SS

BLUEZEIZ Blue-2S200 Quạt chịu axit, hóa chất ăn mòn, 370W

BLUEZEIZ Blue-2S200 Quạt chịu axit, hóa chất ăn mòn, 370W

2800 V/phút, ID/OD: 200mm

Model: Blue-2S200

BLUEZEIZ BlueFH-1800PH Tủ hút khí độc phenolic, 1,8m

BLUEZEIZ BlueFH-1800PH Tủ hút khí độc phenolic, 1,8m

Điều khiển BM220, nâng cửa thủ công

Model: BlueFH-1800PH

BLUEZEIZ BlueFH-1500PH Tủ hút khí độc phenolic, 1,5m

BLUEZEIZ BlueFH-1500PH Tủ hút khí độc phenolic, 1,5m

Điều khiển BM220, hiện thị LED

Model: BlueFH-1500PH

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED