TXP Việt Nam là đại lý được ủy quyền bán hàng JUN AIR (GAST) tại Việt Nam

JUN-AIR Authorized Agent - Đại lý bán hàng được ủy quyền của JUN-AIR (GAST) tại Việt Nam

Kể từ năm 2018, Công ty TNHH TXP Việt Nam trở thành đại lý được ủy quyền bán hàng các sản phẩm của hãng GAST (Mỹ), nhãn hiệu: JUN AIR tại Việt Nam

Hệ thống phân phối lỏng tự động

 • 3-4
 • 6-4
 • OF302-4B
 • OF302-25B

Hệ thống hấp thụ nguyên tử (Atomic Absorption System)

 • 6-25
 • OF302-25B
 • OF302-25M
 • OF1202-40B
 • OF1202-40M

Hệ thống lấy mẫu máu (Blood sampling)

 • OF302-25B
 • 2xOF302-40M
 • OF1202-40M
 • 6-25

Hệ thống quang phổ NMR

 • OF1202-40BD3
 • OF1202-40MD3
 • 2xOF1202-150BD6
 • 2xOF1202-40MD6

Hệ thống quang phổ FT-IR

 • OF302-25M
 • OF1202-40B
 • 2xOF1202-40M
 • 2xOF1202-150B

Hệ thống quang phổ phát xạ ICP

 • OF302-25M
 • OF302-4S
 • OF302-25B
 • 2xOF302-40B
 • OF1202-40B

Hệ thống sắc ký khí

 • OF302-4B
 • OF302-4S
 • OF302-25M

Hệ thống sắc ký lỏng LCMS

 • OF302-25B/BD2
 • OF302-4S
 • OF1202-40B/BD3
 • OF1202-40M/MD3
 • 2xOF1202-40M/MD6

Hệ thống X-ray

 • OF302-25B
 • 6-25 với lọc 

Hệ thống phân tích hạt

 • I8-40
 • OF302-25B

Thiết bị lấy mẫu - Auto sampler

 • OF302-4S
 • OF302-25B

 

Hiện nay, công ty TNHH TXP Việt Nam cũng thường xuyên stock hàng Máy nén khí như OF302-4B, OF302-25B, OF301-4B...

Vui lòng liên hệ với chúng tối theo số hotline: 0983978425 để được hỗ trợ tốt nhất về giá và các vấn đề kỹ thuật

 

THIS IS THE OFFICIAL SITE OF TXP VIET NAM COMPANY LMT © COPYRIGHT 2018. ALL RIGHTS RESERVED